Odpowiedzi

2009-11-11T00:32:32+01:00
Sparta:
ustrój: monarchia,
Rządy:
-dwóch królów. (jeden kapłan, jeden od armii).
-Geruzja (28 członków), czyli rada starszych.
-eforowie (5 urzędników)- kierowali oni polityką zagraniczną, dbanie o wewnętrzny porządek w państwie, a także sprawowanie sądów oraz nadzór nad helotami. Eforowie mieli także prawo aresztować królów, jeśli zaistniały ku temu jakieś podstawy.
-Zgromadzenie powszechne obywateli (czyli apella) zatwierdzali oni wnioski eferów.
Ustrój społeczny:
1.Heloci(chłopi, nie mieli żadnych praw)
2.Periojkowie (kupcy, rzemieślnicy, nie posiadali praw politycznych)
3.Spartanie (najbogatsi, mieli wszystkie prawa)

Ateny:
ustrój: monarchia potem demokracja
rządy: jeden król
-Archontowie- urzędnicy wybierani na zgromadzeniu ludowym
-Rada Pięciuset