Odpowiedzi

2009-11-09T15:22:41+01:00
Grecja jest uważana za kolebkę cywilizacji europejskiej ponieważ:
-do najwybitniejszych osiagnięć Greków nalezą: literatura, teatr, architektura, rzeźba i ceramika
- W grecji rozwinęła się matematyka, medycyna, astronomia
- sztuka grecka stała się wzorem dla twórców kolejnych epok
-Iliada i Odyseja zaliczane są do najwspanialszych dziel literatury światowej
- w Atenach rozinęła się demokracja
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T15:30:50+01:00
Wiek piąty w Atenach to okres kształtowania się nowoczesnego, miejskiego społeczeństwa. Odparcie najazdu perskiego zapewniło tej πολις (_polis_) okres prosperity – walka w obronie Greków małoazjatyckich przyniosła prestiż oraz położyła podwaliny pod Związek Morski, który miał stać się filarem ateńskiej ἀρχή (_arche_). Zwycięstwo nad Eurymedontem umocniło przekonanie Greków, że z Persami można z powodzeniem walczyć. Stale wzmacniana flota ponad stu trier zwodowanych na rozkaz Temistoklesa, wywalczyła dla Aten hegemonię na morzu. Dzięki stopniowemu – od czasów Kleistenesa do Peryklesa – zwiększaniu zakresu władzy zgromadzenia ludowego kosztem rady Areopagu swoje oblicze zmieniła polityka ateńska. W opozycji do stronnictwa arystokratycznego pojawiali się demagogowie, tacy jak Efialtes czy Perykles, którzy, nie dysponując tak wielkimi zasobami finansowymi i dużym prestiżem, jak ich adwersarze (choćby znany ze swych bogactw Kimon), musieli szukać innych sposobów na pozyskanie ludu. Jednym z nich była retoryka. Grecki rzeczownik ῥήτωρ (_retor_) znaczy nie tyle „mówca”, a właśnie „polityk”. W odpowiedzi na nowe zapotrzebowanie pojawiają się sofiści, którzy zarabiają na przygotowywaniu młodych polityków pod kątem przyszłej kariery.
Na czym polegała „rewolucja" spowodowana przez sofistów2? Najważniejszym polem ich działalności była dydaktyka. W czasach „oświecenia” pojawiają się pierwsze koncepcje wychowania obywatelskiego, mające zastąpić nieadekwatne w nowej rzeczywistości politycznej ideały homeryckie. Te ostatnie oparte były na szlachectwie krwi; stąd w czasach archaicznych podchodzono dosyć sceptycznie do możliwości nauczenia się ἀρετή (_arete_). Dzięki dopuszczeniu do władzy niższych warstw społecznych, owe ideały straciły znaczenie, a na agorze zaczęła panować nowa kultura polityczna. Szanse na sukces mieli ludzie, którzy własnymi talentami i ciężką pracą zdobywali bogactwo oraz prestiż. Dzięki temu αρετη przestawała oznaczać dobre pochodzenie, a zaczęła umiejętności i przydatność dla społeczeństwa.
3 3 3
2009-11-09T15:37:19+01:00
Grecja :
-osiagnięcia Greków
literatura, teatr, architektura, rzeźba i ceramika
- W grecji rozwinęła się matematyka, medycyna, astronomia
- Iliada i Odyseja zaliczane są do najwspanialszych dziel literatury światowej
- rozwj się demokracja