Odpowiedzi

2009-11-09T15:14:17+01:00
Dane:
d (droga) =50m
t (czas) =10s

s=1/2at^2 (^2 tym znaczkiem oznaczam do potęgi 2)
a=2s/t^2
a=2*50m / 100s^2 = 100m/100s^2
a=1m/s^2

a=v/t
v=at
v=1m/s^2 * 10s
v=10m/s

Przyspieszenie wynosi 1m/s^2, a szybkość po 10s ruchu to 10m/s.
1 5 1
2009-11-09T15:15:49+01:00
A - przyspieszenie i a = const.
s - droga
t - czas
s = s₀ + V₀t + 1/2at²
s₀ = 0
V₀ = 0
s = 1/2at²
a = 2s/t²
a = 2*50/10² m/s² = 1 m/s²
V = V₀ + at
V = at
V = 1*10 m/s = 10 m/s
1 5 1