Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T15:14:31+01:00
Występowanie
Żaba ta zamieszkuje całą Europę, z wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego i północnej częsci Skandynawii. Na wschodzie granicę jej występowania stanowi Wołga. Dane te nie są do końca sprecyzowane, gdyż gatunek ten jest mieszanką żaby śmieszki i żaby jeziorkowej, więc nie da się tego dokładnie określić.
Opis
Najlepiej znana przedstawicielka żab zielonych. Dymorfizm płciowy przejawia się przede wszystkim różnicą wielkości osobników: samica mierzy 9 cm, samiec zaś najwyżej 7,5 cm, choc niekiedy - bardzo rzadko - spotyka się okazy, których długość dochodzi do 12 cm. W kątach pysków samców widoczne są szpary, przez które w czasie rechotania wydymają się jak baloniki białawe lub szare rezonatory. U żab wodnych wzdłuż grzbietu biegną dobrze widoczne i często różnie ubarwione wypukłe listwy, pośrodku grzbietu zaś często wystepuje żółtawo-zielona podłużna pręga.
Biotop
Żaby wodne są niewybredne w wyborze środowiska. Żyją nad płytkimi stawami rybnymi, nad zatokami jezior, strumieniami i rowami melioracyjnymi, a także większych gliniankach czy dołach po eksploatacji torfu. Żaby te unikają środowiska żaby jeziorkowej, a występują często z żabą śmieszką, w większych rzekach i zbiornikach wodnych. Żaby wodne wykazują stosunkowo duże przywiązanie do miejsca. Nie znoszą one wody bardzo zimnej, zbiorników obfitujących w źródła i jak się wydaje, o dużej zawartości wapienia. Forma ta nie wykazuje wyraźnej specjalizacji ekologicznej.
Hodowla
Podobnie jak żaby śmieszki i jeziorkowej.
Rozmnażanie
Podobnie jak żaby śmieszki i jeziorkowej.
Karmienie
Owady i inne bezkręgowce, małe żaby i ich larwy, młode węże, jaszczurki, ssaki. Podobnie jak inne żaby jest kanibalem (zjada osobniki własnego gatunku).
9 3 9
2009-11-09T15:17:53+01:00
Żaba wodna, Rana kl. esculenta, płaz z rodziny żabowatych; długość 5,5–10 cm; zielona; Europa, zachodnia Azja; hodowana jako zwierzę laboratoryjne; przez niektórych spożywana (udka żaby wodnej).


3 5 3
2009-11-09T20:23:06+01:00
Żaba wodna
jest mieszańcem obu wcześniej opisanych gatunków. Osiąga do 11,5 cm długości. Ubarwienie podobne do żaby jeziorowej. Żaba wodna jest bardzo wrażliwa na ekologiczne czynniki zbiornika. W Polsce i na Pomorzu gatunek pospolity, umiarkowanie zagrożony z powodu degradacji siedlisk. W granicach PKDS w latach 1995-99 oraz 2003 żaba wodna należała do najpospolitszych płazów występowała w prawie wszystkich zbiornikach wodnych.

Do tzw. żab brunatnych należą w Polsce 3 gatunki: żaba moczarowa, żaba trawna oraz żaba zwinka. Na terenie Parku spotykamy jedynie 2 pierwsze. Żaby te, w przeciwieństwie do żab zielonych, składają jaja w jednym kłębie, ich gody odbywają się na początku kwietnia. Żyją w wilgotnych środowiskach lądowych, do wody wchodzą jedynie na okres godów.
2 4 2