6. Zmierz odległość w linii prostej między Warszawą i Tarnowem na dowolnej mapie w atlasie geograficznym. Oblicz odległość rzeczywistą w linii między tymi miejscowościami.
7. Odległość rzeczywista w linii prostej między Hajnówką i Białowieżą wynosi 18 km. Jaka jest to odległość na mapie w skali 1: 75 000?
8. Na arkuszu mapy w skali 1: 25 000 zaznaczono prostokątną działkę pod zalesienie o wymiarach 2 cm x 4 cm. Oblicz rzeczywistą powierzchnię tej działki w hektarach.
9. Korzystając z dowolnej mapy turystycznej, zaplanuj jednodniową wycieczkę pieszą (trwającą nie dłużej niż 10 godz.). Wymień obiekty atrakcyjne turystycznie, które polecasz do zwiedzenia po drodze. Oszacuj czas przeznaczony na zwiedzanie tych obiektów oraz czas wędrówki pieszej i odpoczynków.

1

Odpowiedzi

2009-05-03T16:14:26+02:00
7.
1:75000
1cm-0,75km
18:0,75km=24cm