1.Od sumy liczb -5 i -9 odejmij ich różnicę, w której odjemną jest liczba większa.

2.Od liczby -5 odejmij -25 i dodaj ich sumę.

3.Do liczby - 14 dodaj sumę liczb -3 i -4.

4.Od sumy liczb 6, -3 i -1 odejmijróżicę liczb -2 i -1, w której -2 jest odjemną.

5.Oblicz 20% wartości wyrażenia:
-[ -10 + ( -18 )] - [ - ( -2 ) - ( - 16 )] + 100

1

Odpowiedzi

2009-11-11T13:59:04+01:00
1.
-5+(-9)=-14
-5-(-9)=4
4-(-14)=4+14=18

2.
-5-25=-30
-5+(-25)=-30
-30+(-30)=-60