Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T15:39:43+01:00
Demokracja
Ateńska
-w życiu politycznym udział biorą tylko mężczyźni
- niektórych urzędników wybierano na drodze losowania
- 4 razy w miesiącu obraduje sejm

Dzisiejsza
- w życi politycznym biora udział wszyscy obywatele( mężczyżni, kobiety wraz z cudzoziemcami którzy otrzymali polskie obywatelstwo)
- urzędnicy pochodzą z wboru
- cały czas obraduje sejm
1 5 1
2009-11-09T15:43:51+01:00
Demokracja Ateńska:
- kobiety nie miały prawa głosu, głosowali wyłącznie mężczyżni
- niewolnicy i cudzoziemcy również nie mieli prawa głosu
- ostracyzm- raz na rok Ateńczycy mogli skazać na dziesięcioletnie wygnanie z kraju człowieka podejrzanego o chęć obalenia demokracji i wprowadzenia rządów tyrańskich (tyran0władca który rządzi samowładnie i okrutnie)
- demokracja bezpośrednia- o sprawach państwa mają prawo decydować wszyscy obywatele-bez pośredników
- obywatel musiał być mężczyzną, osobiście wolnym i urodzonym w Atenach, z rodziców ateńczyków- tylko wtedy mógł wziąść udział w wyborach
-nie było partii politycznych
- ateńscy urzędnicy byli losowani, w ten sposób ludzie pełnili fukcje, do których nie zawsze się nadawali
Demokracja dzisiejsza:
-wszyscy mają prawo głosu, którzy ukończyli 18 lat, bez względu na płeć
-wszyscy mają prawo obywatelskie
-w dzisiejszych czasach wyróżniamy demokrację pośrednią
- mamy partie polityczne
-urzędnicy są wybierani, a nie losowani
1 5 1