Odpowiedzi

2009-11-09T15:37:30+01:00
Jedynymi siłami, działającymi na statek są siły odśrodkowe i przyciągania ziemskiego. Siły te równoważą się.
W kierunku ruchu statku, bo o takiej pracy mówimy, nie ma sił pochodzących od napędu (nie ma przyspieszenia), nie ma też tarcia (o kierunku antyrównoległym).
Tak więc:
W = Fl, gdzie F - siła, l - droga
F = ma, gdzie m - masa, a - przyspieszenie
a = 0
W = mal = m*l*0 = 0 J