Odpowiedzi

2009-11-09T15:48:37+01:00
M ateusz
t O masz
D ominika
L eonard
I zydor
T eresa
W incenty
A nna


1.Św. celnik z Kafarnaum...
2.Św który nie uwierzył że Jezus zmartwychwstał...
3.Św. ... patronka górników
4.Św. ... patron kucharzy.
5Św. ... patron rolników
6.Św. ... z Kalkuty
7.Św .... patron leśników
8.Św .... patronka górników
1 5 1
2009-11-09T16:12:16+01:00
Mojżesz
ogrójc
dary
listy
Izrael
tren
wiara
adwent

1.Inaczej Jezus?
2.Wypowiadał modlitwę w ......?
3.Składne panu jezusowi?
4.np.św. Pawła
5.Przebywał tam Jezus?
6.W biblii?
7.Np. chrześcijanizm
8.Okres świąt Bożego Narodzenia