Jak powstaje fala elektromagnetyczna?Fale świetlne jako szczególny przypadek fal elektromagnetycznych (przegląd fal elektromagnetycznych).....
2. oblicz współczynnik załamania światła względem wody. Współczynnik załamania szkła względem powietrza wynosi:
nsz=1,50
nw=1,33
ns,w=Vw/Vsz=Vs i w mianowniku Vw = nsz i w mianowniku nw
bardzo prosze o pomoc to jest moja praca semestralna

1

Odpowiedzi

2009-05-02T09:16:43+02:00
Zmienne pole elektryczne wytwarza wirowe pole magnetyczne, które też zmienia się w czasie. To pole magnetyczne wytwarza , zgodnie z drugim prawem Maxwella, wirowe zmienne pole elektryczne.
Falę elektromagnetyczną można traktować jako przenoszenie drgań pola elektromagnetycznego od jednego punktu przestrzeni do drugiego polegajace na zmiianie natężeń pól elektrycznego i magnetycznego i wystepujące nawet w próżni. Wektory natężenia pola elektrycznego E i natężenia pola magnetycznego H w fali elektromagnetycznej są do siebie prostopadłe i leża w płaszczyźnie, która jest prostopadła do kierunku rozchodzenia się fali. Fala elektromagnetyczna jest fala poprzeczną. Źródłem fali elektromagnetycznej może być drgający ładunek elektryczny lub zmienny prąd elektryczny. Każdy przewód, w którym płynie prąd zmienny, jest źródłem fali elektromagnetycznej. Takie prądy płyną w obwodach LC. Istnieje pełna analogia pomiedzy drganiem masy m zawieszonej na spręzynie o stałej k i wykonującej prosty ruch harmoniczny i obwodem drgającym LC.
Światło jest falą elektromagnetyczną.
Fale elekromagnetyczne o różnych częstotliwościach, a co za tym idzie róznych długościach wchodzą w skład widma elektromagnetycznego.
4 3 4