Odpowiedzi

2009-11-09T15:50:39+01:00
Robert Pattinson: It made me feel really tough; really hard. I don't think I've ever won a fight in my life, so it was cool.

MTV: And it must have been nice to be up there with Cam Gigandet again.

Pattinson: Yeah, Cam won. That's crazy that he's won two years in a row.

MTV: A year ago, people barely knew you guys when you attended the MTV Movie Awards. What's the biggest difference you see as far as the chaos, the fans, the reception?

Pattinson: I mean, it's completely polar-opposite. I didn't even think anyone knew who I was last year.

MTV: We're about to debut the "New Moon" trailer. Give us your reaction to it.

Pattinson: I haven't seen it yet.

MTV: You haven't?

Pattinson: This will be my first time seeing it.

MTV: Well, I'm sure you've seen the 15-second preview online, where you're kissing Kristen, right?

Pattinson: I haven't seen anything! I mean, from what I've seen from playback and stuff when I've been shooting it, it looks amazing. So I think ["New Moon"] should be [good]. I'm keeping it as a surprise from myself.

MTV: Are you going to have time to shoot anything before "Eclipse"? What are you going to shoot next?

Pattinson: I am. As yet, it's still untitled, at the moment, but I'm going on Monday to start shooting it. It's a kind of drama, love-story kind of thing. It's cool; it's a really great script.

If you were as excited as we were about the first "New Moon" trailer on the MTV Movie Awards, show us! Turn on that webcam, tape your reaction and upload it to YouRHere.MTV.com. Tag your upload as "Twilight" so we can find it, then check back here as we post the highlights!

How many trophies did the vampires win? What was the year's ultimate WTF moment? Check out the winners, fashion and outrageous moments of the 2009 MTV Movie Awards!

Check out everything we've got on "The Twilight Saga: New Moon."

*Robert* *Pattinson*: To wyrobił (wyrobiony) ja czują rzeczywiście twardy; Rzeczywiście twardy (trudny; intensywnie). nie obmyślam kiedyś wygrałam (zwyciężył) walka w moim życiu (długotrwałość), tak (więc) to był chłodne. *MTV*: I to musiało być jest tam z *Cam* *Gigandet* znowu. *Pattinson*: *Yeah*, *Cam* wygrał (wygrany; zwyciężył; zwyciężony; wona). Który jest pomylony co on jest wygrywany (zwyciężony) dwa lata w rzędzie (hałas). *MTV*: rok (roczny) temu, zasiedlać (ludzie; lud; ludowy) tylko wiedział was chłopcy kiedy wy uczęszczaliście (towarzyszył) *MTV* Filmowe Nagrody. Co jest największa różnica wy widzicie jak daleki (daleko) jak (ponieważ) chaos, amatorzy, przyjmowanie? *Pattinson*: oznaczam (zamierzać; mieć na myśli), to jest zupełnie polarne przeciwłegły. JA nie nawet obmyślał wszelki wiedział kto (który) JA było w zeszłym roku. *MTV*: My zbieramy się deale "Nowy *Moon*" *trailer*. Dają amerykańską waszą reakcję to. *Pattinson*: JA nie to jeszcze. *MTV*: Wy ma nie? *Pattinson*: To będzie mój pierwszy (najpierw) czas (obliczać) widzący (obserwacja) to. *MTV*: Dobrze, JA jestem pewnne wy 15- drugi (sekunda; po drugie; popierać) pokaz wstępny operatywny (w trybie bezpośrednim), gdzie wy całujecie *Kristen*, prawo (prawy; naprawo od)? *Pattinson*: JA nie coś! oznaczam (zamierzać; mieć na myśli), od czego od przegrania i materii kiedy JA strzelał (migający) to, to patrzy (wygląda) zdumienie. Tak (więc) obmyślam ["Nowy *Moon*"] miał jest [dobry ]. utrzymuję to jak (ponieważ) niespodzianka (zdziwienie) od siebie (samodzielnie). *MTV*: Są wy udający się (idący; chodzenie; wybierający się) mieć czas strzelać (migać) coś przed (zanim) "*Eclipse*"? Co są wy udający się (idący; chodzenie; wybierający się) pęd następny (następnie)? *Pattinson*: JA jestem. Na razie, to jest wciąż *untitled*, o tej porze, ale kontynuuję (odbywający) Poniedziałek rozpoczynać (początek; start) strzelający (strzelanie; migający; miganie) to. To jest widokiem dramatu, widok historii miłości rzeczy. To jest chłodne; To jest rzeczywiście wielkim scenariuszem. Jeżeli wy byliście jak (ponieważ) pobudzał jak (ponieważ) byliśmy o pierwszym "Nowy *Moon*" *trailer* na *MTV* Film (filmowy) Nagradza (nagroda; nagroda), pokaz (widowisko) my (USA; amerykański)! Włączają co (żeby; który) *webcam*, związują taśmą waszą reakcję i załadowują to *YouRHere.MTV.com*. Skuwka wasz załadunek jak (ponieważ) "*Twilight*" tak (więc) my może znajdować to, potem sprawdzenie (sprawdzać; kontrolny; porównywać) plecy (tylny; do tyłu) tutaj jak (ponieważ) wysyłamy pocztą (umieszczać) momenty decydujące! Ile *trophies* zrobił wampirzy wygrywać (zwyciężać; zwycięstwo)? Co był ostateczny roku *WTF* moment (chwilowy)? Obliczają (sprawdzać) zwyciężców, moda (modny) i *outrageous* momenty 2009 *MTV* Filmowe Nagrody! Obliczają (sprawdzać) wszystkie my posunął się "*Twilight* Saga: Nowy *Moon*."