1. Charakterystyczne cechy sztuki baroku
[ prosze o wypisanie je od myślinków ]

2. Charakterystyczne cechy kultury samrmackiej w polsce
[ prosze o wypisanie je od myślinków ]

3. Przyczyny potopu szweckiego
[ takze prosze o wypisanie od myslników ]

4. Postanowienia
a) pokoju w Oliwie
b) pokoju w Buczaczu
c) pokoju w karłwoicach
[ takze prosze o wypisanie od myslników ]

5. Dlaczego Polacy brali udział w bitwie pod Wiedniem

6. Zajęcia kozaków

2

Odpowiedzi

2009-11-09T15:59:21+01:00
1.
* przepych, bogactwo ozdób i złoceń
* kontrastowość
* alegoryczność
* celem miało być zaskoczenie, oszołomienie i olśnienie odbiorcy
2.
-umiłowanie wolności
-kult dawności
-kult swojskości
-kult szlachectwa
-niechęć do obcych obyczajów
-ogromna wiara w Boga
3.
-dążenie króla Szwecji Karola X Gustawa do podporządkowania sobie Rzeczypospolitej
-Polska była łatwym łupem ze względu na konflikty wewnętrzne i wojnę na Wschodzie w poł. XVII w.
-do decyzji króla o ataku na Polskę przyczyniła Si też zdrada polskiego magnata Hieronima Radziejowskiego wskutek czego król wiedział o opozycji magnackiej przeciw Janowi Kazimierzowi i o tym, że szlachta nie jest przygotowana do wojny i łatwo pogodzi się ze zmianą na tronie
Przykro mi ale umiem zrobić tylko te 3 zadania.Mam nadzieję ,że chociaż trochę pomogłam.
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T18:33:55+01:00
1.Cechy baroku:
-przepych
-nagromadzenie ozdób,złoceń
-bogactwo barw
-światłocień
-nowe sposoby zdobienia (intarsja i inkrustacja,dynamizm,monumentalizm)

2.Kultura sarmacka w Polsce:
-niechęć do obcych obyczajów
-umiłowanie wolności
-portrety trumienne
-wyróżniający się strój,żupan,kontusz,delia

3.Przyczyny potopu szwedzkiego:
-dążenie do utworzenia z Morza Bałtyckiego wewnętrznego jeziora Szwecji przez Karola Gustawa
-dążenie do zdobycia żyznych ziem polskich

4.Postanowienia:
a)pokój w Oliwie:
-oddanie Inflant Szwecji;
-suwerenność Prus;
-zrzeknięcie się tronu szwedzkiego przez Jana Kazimierza
b)pokój w Buczaczu:
-Polska płaci haracz Turcji;
-traci część ziem;
c)pokój w Karłowicach:
-Turcja zrzeka się ziem

5.Król Polski Jan III Sobieski został poproszony przez papieża,o pomoc w przezwyciężeniu Turków pod Wiedniem.

6.Kozacy trudnili się walką i rozbojem.
13 3 13