Ogród działkowy rodziców Janka ma 420m kwadratowych powierzchni.Uprawy zajmują 280m kwadratowych całej powierzchni,część rekreacyjna 70 m kwadratowych,domek 30 m kwadratowych,a pozostałą część sanowią alejki.Jaki procent całej powierzchni działki zajmują uprawy,część rekreacyjna,domek,a jaką alejki?Narysuj odpowiedni diagram procentowy.

2

Odpowiedzi

2009-11-10T11:58:36+01:00
420m² - cała działka
280m² - uprawy
70m² - część rekreacyjna
30m²- domek
420-(280+70+30)=420-380=40m² -alejki
420m² - 100%
280 - x
x=280*100/420=66,67% - uprawy
420m² - 100%
70m² - x
x=70*100/420=16,67% - część rekreacyjna
30m² -x
x=30*100/420=7,14% - domek
40m² -x
x=40*100/420=9,52% - alejki

66,67%+16,67%+7,14%+9,52%=100%
1 5 1
2009-11-10T16:47:06+01:00
---Dane---
420m² - cała powierzchnia (100%)
280m² - tyle zajmują uprawy
70m² - część rekreacyjna
30m²- domek
?? - alejki
-----------

---Obliczenia---
Liczymy ile metrów kwadratowych(m²) zajmują alejki

420m² - (280m²+70m²+30m²)=420m² - 380m² = 40m² - tyle metrów kwadratowych stanowią alejki.

Obliczamy procent poszczególnych powierzchni

a) % uprawy
280m²/420m²×100%≈67%
b) % części rekreacyjnej
70m²/420m²×100%≈17%
c) % domek
30m²/420m²×100%≈7%
d) % jaki stanowią alejki
40m²/420m²×100%≈9%

Odp.

Część uprawy zajmuje 67% powierzchni.
Część rekreacyjna zajmuje 17% powierzchni.
Część domu zajmuje 7% powierzchni.
Część alejek stanowi 9% powierzchni.

Ps. Obrazek w załączniku
1 5 1