Pomożesz matma:(
zad1:: wykonaj działania
a) 2√3 - 3√3 + 5√3 - 7√3
b)4√szescenny 2+ √sześćienny2 - 3√szescienn. 2 - √szescienny 2
c)3√szescienny 5 - 2√szescienny 2 - √szescienny 5 + 4√szescienny 2
d)2√szescienny -2 + 4 - 4√5 - 3√szescienny -2 + 6√5

zad 2::oblicz sume liczb
a) √12, √48, √75
b) √szescienny z 24, √szescienny z 81, √szescienny z 192

zad3:: kwadraty mają pola 32 cm kwadratowe i 8 cm kwadratowych. Oblicz sumę ich obwodów.
pomożecie prosze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T17:18:48+01:00
1.
a) 2√3 - 3√3 + 5√3 - 7√3=-3√3
b) 4³√2+³√2-3³√2-³√2=³√2
c) 3³√5-2³√2-³√5+4³√2=2³√5+2³√2
d) 2³√2+4- 4√5-3³√2+6√5=-1³√2+4+2√5

2.
a) √12= √9+3= 3√3
√48=√36+12=6√12=6√4*3= 6*2√3=12√3
√75=√64+11=8√11
b)³√24=³√8+16=2³√16=2³√8*2=2*2³√2=4³√2
³√81=³√64+17=4³√17
³√192=³√125+67=5³√67

nie wiem czy to dobrze jest;)
a 3 nie umiem...
pozdr;]
2 3 2