Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T16:08:39+01:00
Pozytywne :
-nauka nowego języka
-kontakt z inna kulturą
- obniżenie stopy bezrobocia
- poprawa warunków życia ludności
- inwestowanie zarobonych za ganicą pieniędzy
- wzrost dostępu do suług
- ograniczenie eksplozji demograficznej

negatywne:
- zwiększone bezrobocie w okresie dekoniunktury
- zwiększenie kosztów związanych z przyjęciem obcej siły roboczej i administrowania nią
-niepożądane zjawiska społeczne np. konflikty etniczne
13 3 13
2009-11-09T16:14:07+01:00
Migracja ma duży wpływ na sposób rozmieszczenia ludności i jego zmiany. Migrację dzielimy na:

EMIGRACJA :czyli opuszczenie dotychczasowego miejsca zamieszkania (odpływ ludności)
-z powodu braku pracy na dotychczasowym terenie,
-zanieczyszczone środowisko,

IMIGRACJA : przybycie na nowe miejsce zamieszkania (przypływ ludności)
-zwykle w celach zarobkowych,
- Edukacyjne z powodu nowej szkoły ,
11 1 11