Odpowiedzi

2009-11-09T16:07:53+01:00
Rzeki Polski charakteryzuje pięć typów reżimu:
- śnieżny silnie wykształcony (w marcu lub kwietniu przepływ przekracza 180% średniego przepływu rocznego)
- śnieżny średnio wykształcony (w marcu lub kwietniu przepływ wynosi 130-180% średniego przepływu rocznego)
- śnieżny słabo wykształcony (w marcu lub kwietniu przepływ nie przekracza 130% średniego przepływu rocznego)
- śnieżno-deszczowy (w marcu lub kwietniu przepływ wynosi 130-180% średniego przepływu rocznego i wyraźnie zaznacza się wzrost przepływu w miesiącach letnich, wynosząc co najmniej 110% średniego przepływu rocznego)
- deszczowo-śnieżny (jeśli średni przepływ miesięcy letnich jest wyższy lub prawie równy średniemu przepływowi miesięcy wiosennych)
4 3 4
2009-11-09T16:10:59+01:00
Reżim-(ustrój) rzeki to sposób jej zasilania, przebieg stanów wód, przepływów i zlodzenia w ciągu roku, ustalona na podstawie wieloletnich obserwacji.
4 2 4