Użytkownik telefonu pewnej sieci komórkowej płaci stały miesięczny abonament oraz stała stawkę za każdą rozpoczętą minutę rozmowy. Zależność wysokości rachunky y (w zł) od liczby minut rozmowy x opisuje wzór y= 0,8x + 15

a) Ile wynosi miesięczny abonament?
b) Ile minut może rozmawiać użytkownik w miesiącu, jeżeli chce wydać na użytkowanie telefonu 100zł?

1

Odpowiedzi

2009-11-10T10:57:24+01:00
A) abonament wynosi 15zł
b)100zł-15zł=85zł
85zł÷0.8=106.25≈106
odp.Może rozmawiać przez 106 minut