Z niezrozumiałych powodów 24 uczniówn myśli wyłącznie o wakacjach.stanowią oni 80% klasy. Ile uczniów liczy ta klasa?

w czerwcu z niejasnych przyczyn rachunek telefoniczny pani Kasi wyniósł aż 550 zł,co stanowiło 250%rachunku z maja. Kle złotych zapłaciła pani kasia w maju ?

Znajdz liczbę a,wiedząc,że :
a) liczba o 10% większa od a jest równa 55
b)liczba o 15% mniejsza od a jest równa 170
c)liczba o 70%mniejsza od a jest równa 360
d)liczba o 120%większa od a jest równa 88

3

Odpowiedzi

2009-11-09T16:17:46+01:00
24 : 80 = 0.3
0.3 x 100 = 30
odp : liczy 30 uczniów
z.2
250 % z x = 550
x= 550 : 250%
x= 550 : 2.5
x = 220
odp : rachunek wynosił 220 zł
z.3
a) 10/100 x 55 = 550/100 = 5.5 5.5 + 55 = 60.5
b) 15/100 x 170 = 2550/100 = 25.5 170 - 25.5 = 144.5
c) 70/100 x 360 = 25200/100 = 252 360 - 252 = 108
d) 1.2 x 88 = 105.6
2009-11-09T16:21:45+01:00
1.Trzeba to zrobić na proporcje czyli:
24-80%
x-100%

x=100*24/80
x=30

Odp Klasa liczy 30 uczniów

2. to też na proporcje

550-250%
x-100%

x=100*550/250
x=220

Rachunek w maju wynosił 220 zł

3.
a) 110%-55
100%-x

x=100*55/110
x=50

b)
85%-170
100%-x

x=100*170/85
x=200

c)
30%-360
100%-x

x=100*360/30
x=1200

d)
220%-88
100%-x

x=100*88/220
x=40
2009-11-09T16:28:31+01:00
1) 30 uczniów
2 ) 220 w maju zapłaciła
3)
a) 60,5
b) 144,5
c)108
d) 193,6

to są twoje odpowiedzi jakby co to wszystko zrobiłam z proporcji czyli np.
550---250%
x---100%
x = 55000/250= 220 - to jest to 2 zadanie