Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T16:14:09+01:00
Części mszy:

A). OBRZĘDY WSTĘPNE
- Wejście
- Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
- Akt pokuty
- Panie, zmiłuj się nad nami
- Chwała na wysokości
- Kolekta
B). LITURGIA SŁOWA
- Pierwsze czytanie
- Psalm międzylekcyjny
- Drugie czytanie
- Aklamacja przed Ewangelią
- Ewangelia
- Homilia
- Wyznanie wiary
- Modlitwa powszechna
C). LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
- Przygotowanie darów
- Modlitwa Eucharystyczna
Prefacja
Aklamacja Święty
Epikleza
Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracji
Anamneza
Złożenie ofiary
Modlitwy wstawiennicze
Końcowa doksologia
Obrzęd Komunii
Modlitwa Ojcze nasz
Obrzęd pokoju
Baranku Boży
Komunia święta
D). OBRZĘD ZAKOŃCZENIA
- Pozdrowienie i błogosławieństwo kapłana
- Rozesłanie
2009-11-09T16:19:08+01:00
Wejście
Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
Akt pokuty
Zmiłuj się nad nami
Chwała na wysokości
Kolekta

I czytanie - stary testament
psalm responsoryjny
II czytanie- nowy testament
Alleluja
Ewangelia
Homilia
Wyznanie wiary
modlitwa wiernych