Usuń niewymierności z mianownika;
a) -3 √10
_______
5√2

-2√5
_________
3√12.

2.Zapisz krócej;

a) √2 * √3=
b) 2√5 * 3√2=
c)3 ³√3 * 6³√2
d)4√6
_____
2√2

e) 4√10 * √5
____________
5√2

f) 7√8 * 6√3
_____
√6

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T02:44:36+01:00