Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T16:21:52+01:00
Budowali- czasownik
dom- rzeczownik
dwa- liczebnik
lata- rzeczownik
miał- czasownik
piwnice- rzeczownik
przed- wyrażenie przyimkowe
domem- rzeczownik
rósł- czasownik
bez-
Paweł- rzeczownik
zaprosił- czasownik
go- rzeczownik
na- rzeczownik
wesele- rzeczownik
wzruszył- czasownik
ramionami- rzeczownik
2009-11-09T16:27:57+01:00
Czasownik
rzeczownik
liczebnik
rzeczownik
czasownik
rzeczownik
przyimek
rzeczownik
czasownik
rzeczownik
rzeczownik
czasownik
zaimek
przyimek
rzeczownik
czasownik
rzeczownik