Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-09T16:25:29+01:00
Elektrolit - to termin który posiada dwa nieco różne znaczenia:

1. Elektrolitem nazywa się substancję, która stopiona lub rozpuszczona w rozpuszczalniku, rozpada się na swobodne jony (dysocjuje), na skutek czego może ona przewodzić prąd elektryczny.
2. Elektrolitem - z technicznego punktu widzenia - nazywa się też każde medium, zdolne do jonowego przewodzenia prądu elektrycznego - czyli innymi słowami, zdolne do przekazywania jonowo ładunku między elektrodami.

Elektrolity w pierwszym znaczeniu są zawsze również elektrolitami w drugim znaczeniu, natomiast elektrolity w drugim znaczeniu nie zawsze są nimi w pierwszym.

Elektrolity w drugim znaczeniu dzieli się często na ciekłe (płynne) i suche (stałe).
17 3 17
2009-11-09T16:25:52+01:00
Elektrolity to substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny
24 4 24