Odpowiedzi

2012-11-04T16:26:48+01:00

1. Światło ma naturę falową (jest falą elektromagnetyczną). Świadczą o tym zjawiska:odbicie, załamanie, dyfrakcja (ugięcie fal) i interferencja (nakładanie fal). Światło ulega ugięciu, gdy napotyka na przeszkody o bardzo małych rozmiarach w porównaniu z długością fali. Powstanie obrazu interferencyjnego obserwujemy, gdy fale nakładające się są spójne, tzn. mają jednakową długość fali i stałą różnicę faz. 

Zasada Huygensa: Każdy punkt ośrodka, do którego dochodzi światło staje się źródlem nowej fali świetlnej cząstkowej.

 

2. Światło jest strumieniem cząstek, fotonów (kwantów) będących w ruchu i przenoszących ogromne energie. Świadczy o tym zjawisko fotoelektryczne. Polega ono na tym, że gdy światło pada na powierzchnię metalu to fotony wnikają do wnętrza ośrodka i zderzają się z elektronami przekazując im energię. Elektrony mające po zderzeniu większą energię kinetyczną odrywają się od swoich atomów i wydostają się na zewnątrz metalu (jest to zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne) lub przechodzą do gazu elektronowego i pozostają wewnętrz metalu (jest to zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne).

 

3. Świało ma więc dwoistą naturę korpuskularno-falową (jest równocześnie falą i cząstką). Źródła światła wysyłają strumienie falocząstek zwanych fotonamiFoton jest to więc cząstka będąca kwantem (porcją) energii promieniowania świetlnego. Fotony nie mają masy spoczynkowej, gdyż są w ciągłym ruchu (istnieją tylko wtedy, gdy się poruszają). Ich prędkości są równe prędkości światła, nie mają one ładunku elektrycznego.

 

4. Promień świetlny - linia, wzdłuż której rozchodzi się światło.

 

W ośrodku optycznie jednorodnym (tzn. o stałych właściwościach fizykochemicznych) światło rozchodzi się prostoliniowo zachowując odwarcalność biegu promieni świetlnych.

 

Jest to prawo optyki geometrycznej, dotyczy ono promienia, który jeśli po przebyciu drogi zostanie skierowany przeciwnie, to wróci tą samą drogą do punktu wyjścia.

 

+ W załaczniku graficzne przedstawienie dyfrakcji, interferencji i odwracalności biegu promienia świetlnego.

 

 

 

W razie wszelkich pytań - pisz.

 

Pozdrawiam.

2 5 2