Bardzo prosila bym o pomoc w zadaniach matematycznych ,
z góry dziękii ;**




zad1.
zosia,adam,robert,kamila po usunięciu niewymierności z mianownika ułamka 2-√2/(kreska ułamkowa pod spodem) √2
otrzymali nastapujace wyniki :

zosia √2 / (kreska ul. pod spodem ) 2
adam 2√2-2 /(kreska uł.pod spodem )2
robert √2-1
kamil √2-2

poprawne przeksztalcenia wykonali
a.zosia i adam
b.tylko zosia
c.adam i robert
d. tylko robert

zad2
do oklejenia pudełka w kształcie sześciany zużyto 150 cm² papieru.Długość krawędzi tego sześcianu wynosi :
a.5cm
b.√150
c.25 cm
d.5√5cm

zad3.
ktora z liczb jest parzysta ?
a. 2²+2¹+2⁰
b.(2⁰)⁻¹
c.2²+3²+4²
d. (2⁻² razy 2⁻³)⁻¹

zad4.
po włączeniu czynnika przed znak pierwiastka liczna 3(to nie jest 3 do szesciany )³√5
a.³√45
b.³√135
c.³√14
d.√15

zad5.
wartość wyrażenia √2½-√81:9 / kreska ułamkowa na dole )2⁻¹ wynosi
a.3
b.¼
c.-¼
d.1

zad6.
po usunięciu niewymierności z maiownika w liczbie 4/
(kreska ułamkowa)√6 mozemy otrzymać :
a.2√6/ (kreska uł na dole ) 3
b.2 / (kreska uł . na dole) √3
c.4
d.4√6

1

Odpowiedzi

2009-11-09T16:43:31+01:00
Zadanie 1 robert i adam :)
zad6 a
zad 3 d
zad 4 b
zad 2 a