Proszę uzupełnij!
Jest to str. 24 ćwiczenia My i historia 5. Temat: W DRODZE DO LAUR. Jest to temat o igrzyskach olimpijskich w Grecji. Z góry dziękuje za odp daje 25 punktów bo to nie wszystkie zadania
1. Wpisz wydarzenia, które miały miejsce w następujących latach:
A) 1896 rok-___________________
B) 2004 rok-___________________
C) 776 rok p.n.e -__________________
2. Uzupełnij tekst!
Igrzyska olimpijskie odbywały się w miejscowości_______________.
Symbolem rozpoczęcia igrzysk było zapalenie_______________. Był on zapalany w świątyni_______________. Igrzyska olimpijskie odbywały się co____________ lata i trwały____________ dni.Zwycięzcy otrzymywali w nagrodę______________.
4.Wymień dyscypliny, które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego:
A)_______________
B)_______________
C)_______________
D)_______________
E)_______________
5.Wymień podobieństwa łączące igrzyska olimpijskie w starożytności z igrzyskami odbywającymi się współcześnie:
1._______________
2._______________
3._______________

3

Odpowiedzi

2009-11-09T16:34:47+01:00
1. Wpisz wydarzenia, które miały miejsce w następujących latach:
A) 1896 rok-Igrzyska Wspólnoty Narodów
B) 2004 rok-Euro 2004
C) 776 rok p.n.e -Pierwsze igrzyska olimpijskie
2. Uzupełnij tekst!
Igrzyska olimpijskie odbywały się w miejscowości Olimp.
Symbolem rozpoczęcia igrzysk było zapalenie Ognia. Był on zapalany w świątyni Zeusa. Igrzyska olimpijskie odbywały się co 4 lata i trwały 2-4 tygodni.Zwycięzcy otrzymywali w nagrodę wieniec z lauru.
4.Wymień dyscypliny, które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego:
A)Boks
B)Zawody jeździeckie
C)Zapasy
D)Biegi
E)Skok w dal
5.Wymień podobieństwa łączące igrzyska olimpijskie w starożytności z igrzyskami odbywającymi się współcześnie:
1.Igrzyska odbywają się co 4 lata.
2.Bieg z ogniem
3.Podobne dyscypliny
15 2 15
2009-11-09T17:05:05+01:00
1.
a) 1896r. - Wtedy odbyły się igrzyska olimpijskie wspólnoty narodów
b) 2004 rok - na igrzyskach w Atenach na starym stadionie z igrzysk 1896 zgasł płomień
c) 776 rok p.n.e - Odbycie się po raz pierwszy igrzysk olimpijskich
2.Igrzyska olimpijskie odbywały się w miejscowości Olimp.
Symbolem rozpoczęcia igrzysk było zapalenie płomienia. Był on zapalany w świątyni Zeusa. Igrzyska olimpijskie odbywały się co 4 lata i trwały5 dni .Zwycięzcy otrzymywali w nagrodę wieniec laurowy.
4.
a)Boks
b)Zawody konno
c)Biegi
d)Zapasy
e)Skok w dal
5.
- są co 4 lata
- igrzyska zaczynają się od zapalenia ognia(znicza)
7 3 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T18:09:40+01:00
1.a)1896r.- Igrzyska Wspólnoty Narodów
b)2004r. - Euro 2004
c)776 r.p.n.e. - pierwsze Igrzyska Olimpijskie

2.Igrzyska olimpijskie odbywały się w miejscowości ..Olimp..
Symbolem rozpoczęcia igrzysk było zapalenie ..ognia.. Był on zapalany w świątyni ..Zeusa.. Igrzyska olimpijskie odbywały się co ..4.. lata i trwały ...5..dni .Zwycięzcy otrzymywali w nagrodę ...wieniec z lauru...

3.A)bieg na 200 metrów
B)skok w dal
C)rzut dyskiem
D)rzut oszczepem
E)zapasy

4.
1.Igrzyska odbywają się co 4 lata.
2.Rozpoczynają się zapaleniem ognia olimpijskiego.
3.W czasie trwania Igrzysk zawieszane są wszelkie spory wojenne.
13 3 13