WAŻNE, ZADANE NA JUTRO!
Odpowiedz na pytania (Proszę żebyście wasze odpowiedzi napisali też po polsku)

Wovor hast du Angst?
Woran denkst du gern zurück?
Worüber freust du dich am meisten?
Bei wem hast dich in letzter Zeit entschuldigt? Wofür?
Wovon träumst du?

1

Odpowiedzi

2009-11-09T16:59:55+01:00
Wovor hast du Angst?
- ich habe Angst vor Hunden
ja mam stracha przed psami

Woran denkst du gern zurück?
-Ich besinne mich mit Vergnügen sein dzieciństo. Das ist wie war ich klein, meine früheren Freundinnen und die Spiele.
Ja z chęcią przypominam sobie swoje dzieciństo. To jak byłam mała, moje dawne koleżanki i zabawy.

Worüber freust du dich am meisten?
Ich freue mich sehr dass er eine solch Familie hat. Zu jedem Mitglied kann ich aus meiner Familie mich verlassen.
Cieszę się bardzo że mam taką rodzinę. Na każdego członka z mojej rodziny mogę polegać.

Bei wem hast dich in letzter Zeit entschuldigt? Wofür?
letztens entschuldigte ich mich die Freundin weil ich habe getreten sie durch Zufall
ostatnio przepraszałam koleżankę ponieważ kopnęłam ją przez przypadek

Wovon träumst du?
Najczęściej śnie o wakacjach. O podróżach.
Am oftmals stirbt er über die Sommerferien. Über die Reisen.