Odpowiedzi

2009-11-09T16:34:48+01:00
Marcin Borowicz urodził się jako syn zubożałej rodziny szlacheckiej, której majątek został skonfiskowany po powstaniu styczniowym. Rodzice, mimo braku środków, postanowili zapewnić swemu jedynemu dziecku odpowiednie wykształcenie. Pierwszą szkołą, do jakiej poszedł Marcin, była państwowa szkoła we wsi Owczary. Poziom nauki był tam bardzo niski. Dopiero gimnazjum zapewniło chłopcu należyte warunki do nauki.

Andrzej Radek pochodził z rodziny chłopskiej. Jak każde wiejskie dziecko musiał pracować od wczesnego dzieciństwa. Zapracowani rodzice nie poświęcali synowi uwagi. Nie mieli też pieniędzy na opłacenie jego nauki- nie posiadali nawet własnej ziemi, dzierżawili tylko kawałek. Dzięki uprzejmości korepetytora dworskiego mógł zdobyć podstawy wiedzy, a po jego śmierci kontynuować naukę dzięki spadkowi.