Dowiedz się szczegółów o wydarzeniach z 2 wojny światowej dotyczącej miejscowości KIELCE
Tak..ma to być pamietnik ok 2 strony w zeszycie,trzeba tam opisać na jakich terenach w Kielcach walczyli np:niemcy z kimś tam.
Pilne jak by można to na dzis:)
Dziekuje i pozdrawiam:*:*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-03T14:16:44+02:00
Bardzo ciekawa i szczegółowo opracowana pozycja, składająca się z sześciu części. Pierwsza z nich zawiera charakterystykę warunków naturalnych gminy (wody powierzchniowe, budowa geologiczna, gleby). Część druga traktuje o znaleziskach archeologicznych na terenie Daleszyc i całej gminy. Zawiera również katalog odkrytych i zweryfikowanych punktów osadniczych na terenie gminy w układzie chronologicznym (od paleolitu do XX w.).
Kolejna część poświęcona jest przeszłości gminy-krótki zarys wydarzeń historycznych od czasów wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Część czwarta zawiera zarys dziejów Daleszyc i innych miejscowości położonych na terenie gminy. Katalog zabytków odnaleźć można w kolejnej części. Znajdują się tu wiadomości o układzie urbanistycznym Daleszyc oraz rodzajach zabudowy. Ostatnia, siódma część opisuje tradycyjne wyposażenie budynków mieszkalnych i gospodarczych w Daleszycach oraz okolicznych wsiach.Nie wiem dokładnie czy to jest dobrze :/