Zapisz krócej:
a) 2√3 * 7√3
b) (2√7)²
c) √2 * √3
d) 2√5 * 3√2
e) ³√15 * (2³√15)²
f) 3 ³√7 * 6 ³√2
g) ((3 √3) : 2)²
h) (4√6) : (2√2)
i) (4√10 * √5) : 5√2
j) 7√8 * (6√3 : √6)
k) (³√24) : (6 ³√3)
l) ((³√9) * (2 ³√6)) : (3 ³√2)

to jest zadanie z podręcznika do matematyki dla klasy II gimnazjum "Matematyka z Plusem" wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe zad. 34 strona 49. proszę o pomoc!

1

Odpowiedzi

2009-11-09T16:43:25+01:00
Zapisz krócej:
a) 2√3 * 7√3=14*3=42
b) (2√7)²=4*7=28
c) √2 * √3=√6
d) 2√5 * 3√2=6√10
e) ³√15 * (2³√15)²=4*15=60
f) 3 ³√7 * 6 ³√2=18³√14
g) ((3 √3) : 2)²=27/4
h) (4√6) : (2√2)=2√3
i) (4√10 * √5) : 5√2=4/5*5=4
j) 7√8 * (6√3 : √6)=42*2=84
k) (³√24) : (6 ³√3)=3³√3:6³√3=1/2
l) ((³√9) * (2 ³√6)) : (3 ³√2)=2³√54:3³√2=6³√2:3³√2=2
7 3 7