Odpowiedzi

2009-11-11T13:59:28+01:00
W skład polis wchodziło miasto oraz przyległe terytorium wiejskie w promieniu kilku lub kilkunastu kilometrów. Z reguły więc nie były one przestrzennie rozległe. Polis stała się dla Greka światłem, bez którego nie potrafił wyobrazić sobie możliwości istnienia i rozwoju. Była kwintesencją życia społecznego i politycznego. Monarchie wschodnie i państwa plemienne graniczące z Grekami od północy traktowane były jako wytwory barbarzyństwa. Grecy tylko polis uznawali za formę organizacji państwowej godną człowieka wolnego, w której może on się rozwijać harmonijnie zarówno w sensie fizycznym, jak i duchownym
4 3 4