Rozwiąż nierówność x²-x+5>0

zadanie 2
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy √7-5 a drugi wyraz jest równy 2√7-1 Róznica tego ciągu jest równa :
a) √7+4
b) √7-6
c) -√7-4
d -√7-6
prosze o wyjasnienie dodrugiwgo zadania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T02:23:13+01:00
1.
x²-x+5>0
a=1 b=-1 c=5

Δ=b²-4ac
Δ=(-1)²-4*1*5=1-20=-19

Δ<0 i a>0
to wtedy: rysunek w załączniku

xεR

ε- czyt. należy do...

2. a) √7+4
n,1,2 - jest pisane w indeksie dolnym przy An, A1 i A2
An - dowolny wyraz ciągu (w tym wypadku An=2√7-1)
A1 - pierwszy wyraz ciągu (w tym przypadku A1=√7-5)
n - dany wyraz ciągu np.5, 8, 3 (w tym przypadku n=2)

An=A1+(n-1)r - ogólny wzór na dowolny wyraz ciągu arytmetycznego

A2=A1+(2-1)r
A2=A1+r ==> 2√7-1=√7-5 +r /odejmuję od obu stron √7
√7-1=-5+r /dodaję do obu stron +5
√7+4=r
stąd różnica wynosi √7 + 4