Rozwiąż równania:
a) 2[3-2(x+1)]+3[3(x-2)+1]=2+x
b)12-2(x+1)²=4(x-2)-(x-3)(2x-5)

c)x+3(2-x)/2=-1/6+-3-x/3

/-kreska ułamkowa

zadanie:
grupa uczniow brała udział w czterodniowej wycieczce rowerowej. pierwszego dnia grupa przejechała 30km, drugiego 20% całej trasy, trzeciego dnia dwa razy więcej niż drugiego, a czwartego dnia o 2km mniej niż drugiego. ile km ma cała trasa i ile km grupa przebyła każdego dnia?

2

Odpowiedzi

2009-11-09T16:57:05+01:00
Zadanie
Pierwszego dnia 30km,
Drugiego 20% całej trasy , 20%x = 0.2 * 140 = 28
Trzeciego dnia 2 razy więcej niż drugiego , 2*20%x=40%x = 56
Czwartego dnia o 2 km mniej niż drugiego. 20%-2 = 26

x= 30km+20%x+40%x+20%-2
x= 28km+80%x
20%x = 28
x= 28/0,2= 280/2=140
140 = cała trasa
2009-11-09T17:31:31+01:00
A.
2[3-2(x+1)]+3[3(x-2)+1]=2+x
2[3-2x-2]+3[3x-6+1]=2+x
6-4x-4+9x-18+3=2+x
-4x+9x-x=-6+4+18-3+2
4x=15/:4
x=15(kreska ułamkowa)4
x=3 3(kreska ułamkowa)4

b.
12-2(x+1)²=4(x-2)-(x-3)(2x-5)
12-2(x²+1)=4x-8-2x²-5x-6x+15
12-2x²-2=4x-8-2x²-5x-6x+15
-2x²-4x+2x²+5x+6x=-12+2-8+15
7x=-3 /:7
x= -3(kreska ułamkowa)7