Pilne!!!! POTRZEBNE NA DZIŚ!!!!
PROSZĘ O PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI ;)

Nazywam się Jan Prask. W paru słowach opiszę moją rodzinę.
Urodziłem się 26 marca 1964 roku we Wschowie. Obecnie mam czterdzieści pięć lat. Mieszkam w Krzepielowie. Mam dwoje żyjących rodziców. Mamę Janinę i tata Władysława. Oni byli rolnikami. Teraz są na emeryturze.
Ja, jako szcześciolatek uczęszczałem do szkoły w Krzepielowie. Następnie uczęszczałem do Zasadniczej Szkoły Samochodowej w Głogowie. Po szkole nastąpiła praca w zakładzie. A następnie przeszedłem do pracy jako strażak - kierowca.
Z wykształcenia jestem mechanik - kierowca. Praca jest odpowiedzialna. Lubię to co robię w pracy.
Moja żona ma na imię Anna. Urodziła się w Głogowie. Obecnie pracuje w dużej firmie, a zarazem uczy się.
W 1992 roku przyszedł na świat nasz syn Andrzej. Obecnie jest uczniem drugiej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie. Uczy się w klasie o profilu mechanik samochodowy.
W naszym domu jest także nasz pupil. Wabi się Saba. Sierść ma rudą i krótką i strasznie się leni. Chodzimy z nią na spacery.
W wolnym czasie lubimy oglądać telewizję i bawić się z psem. Wspólnie uczestniczymy w pracach domowych.
Bardzo kochana jest moja rodzinka. Taka mała ale kochana.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-09T16:47:22+01:00
Wiesz co wejdź na translatica.pl tam wpisz tekst i ci przetłumaczą a ja nie mogę, bo dostanę ostrzeżenie. :(
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T17:31:22+01:00
In the Secondary School Ponadgimnazjalnych Sława. Taught in the class-profile car mechanic. In our house it is also our pet. His name is Saba. Has red hair and a terribly sMy name is Jan Prague. In a nutshell, I will describe my family. I was born on 26 March 1964 in Wschowa. Currently I forty-five years. I live in Krzepielowie. I have two living parents. Janina mom and dad Wladyslaw. They were farmers. Are now retired. I, as a szcześciolatek attended school in Krzepielowie. Then I attended the Basic School in Glogow Automobile. After school, there was work at the plant. And then I went to work as a firefighter - the driver. I am a mechanic - the driver. Work is responsible. I like what I do at work. My wife's name is Anna. Born in Glogow. He currently works for a large company, and also taught. In 1992 he came to the world our son Andrew. There currently is a student of second grade hort and Leni. Walk with her for walks. In his spare time, like watch TV and play with the dog. Jointly participate in housework. It is my beloved family. This small but lovely.

;*