Odpowiedzi

2011-08-19T21:24:20+02:00

Polanie- plemię z zachodniosłowiańskiej grupy lechickiej, osadzone nad wartą; była to kolebka pąńswowości polskiej; od nazwy tego plemienia pochodzą nazwy: Polska, Polacy:

 

Polska- nazwa pochodzi od plemienia Polan i była używana na określenie ich terytorium plemiennego; po zjednoczeniu w IX-Xw. przez Polan prawie całego dorzecza Odry i Wisły nazwą Polska (Polonia) zaczęto obejmować coałość państwa.

12 4 12
2011-08-19T21:32:56+02:00

Polanie to wschodniosłowiańskie plemię znad środkowego Dniepru. Gdy podporządkowali Dreglan i Dregowiczów ich ziemie zaczęto nazywać rusią

 

 

Polska to państwo w środkowej Europie. 

10 4 10