A) Miara kąta wewnętrznego dziesięciokąta foremnego wynosi......
B)Ile osi symetrii ma sześciokąt foremny?........
C)Pole okręgu opisanego na trójkącie równobocznym o boku 5 cm wynosi...........
D)Prosta AB jest styczna w punkcie B do okręgu o środku S i promieni 5 cm. Odcinek AB ma 12cm. Długość odcinka AS wynosi....
E)Długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny o bokach 9 cm, 12cm, 15 cm wynosi........

Pomóżcie prosze to na jutro mam góry dziękuje

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T16:59:25+01:00
A) 144°
B) 6
C) r=2,5
P=πr²
P=6,25π
D) 12²+5²=x²
144+25=x²
169=x²
x=13
Długosc odcinka AS wynosi 13
E) r = (a+b-c) / 2
r= (9+12-15) /2
r=6 / 2
r=3 cm
1 5 1
2009-11-09T17:09:37+01:00
A) 360/10 = 36
B) 6
C) 100 dziewiątych TI [TI oznacza licbe pi]
D) ^ ten zak oznacza do kwadratu
5^ + 12^ = b^
25+144 = b^
b^ = 169
b= pierwiastek ze 169
b= 13 [cm]

E) nie wiem ...

1 1 1