Nowa Era- Planeta Nowa 3
Rozwiąż logogryf, a następnie wyjaśnij znaczenia otrzymanego hasła.

1, obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do określonego morza. (8)
2, obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki.(8)
3, miejsce naturalnego wypływu wody podziemnej na powierzchnię terenu. (6)
4, Miejsce, w którym woda rzeczna swobodnie spada ze stromego progu.(8)
5, Linia na powierzchni terenu, oddzielająca sąsiednie dorzecza lub zlewiska. (10)
6, Miejsce, gdzie rzeka wpada do innej rzeki, morza lub jeziora. (6)
7, Rzeka wpływająca do morza lub jeziora, niebędąca dopływem innej rzeki.(11)
8, Tworzy go rzeka główna ze swoimi dopływami. (13)
hasło: LODOWIEC


thx:))

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T17:12:21+01:00
Zlewisko
dorzecze
źródło
wodospad
dział wodny
kaptaż
rzeka główna
system rzeczny

lodowiec - masa lodu pozostająca w ciągłym ruchu, pozostawiająca do powierzchni Ziemi w wyniku nagromadzenia się dużej ilości śniegu i przeobrażona w lód, na skutek ciśnienia zaległych warstw.
24 2 24
2009-11-09T17:21:40+01:00
1.zlewisko
2.dorzecze
3.źródło
4.wodospad
5.dział wodny
6.ujście
7.rzeka głowna
8.system rzeczny

lodowiec- nagromadzona na powierzchni duża masa lodu.
18 4 18
2009-11-09T21:27:35+01:00
1) Zlewisko
2) Dorzecze
3) Źródło
4) Wodospad
5) Dział wodny
6) Kaptaż
7) Rzeka główna
8) System rzeczny
10 2 10