Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T17:02:59+01:00
Na czele spartańskiego państwa stało dwóch dziedzicznych królów (archagetai) z dynastii Agiadów i Eurypontydów, którzy spełniali funkcję dowódców armii oraz pełnili pewne obowiązki natury religijnej, lecz mimo to nie mieli wielkiej władzy. Zgromadzenie wojowników (apella), obywateli spartańskich, miało formalnie najwyższą władzę w państwie. W praktyce decyzje były podejmowane pod wpływem królów lub Rady Starszych, czyli geruzji, która liczyła 30 członków (w tym dwóch królów). Do geruzji powoływano szanowanych obywateli, którzy mieli ukończone 60 lat. Geruzja miała wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej. Społeczeństwo spartańskie podzielone było na trzy fyle: Hylleis, Dymanes oraz Pamphyloi, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa dzieliły się na fratrie.

Najważniejszymi urzędnikami byli eforowie, w liczbie pięciu, którzy pełnili urząd kolegialnie. Wybierano spośród wszystkich obywateli polis. Eforowie mogli kontrolować nawet samych królów.
2009-11-09T17:11:23+01:00
Urząd - liczba - uprawnienia
królowie - 2 - dowodzenie armią w czasie wojny
eforowie - 5 - nadzór nad władzami, większość spraw bieżących
rada starszych - 28 - przygotowanie obrad Zgromadzenia Ludowego, sądownictwo w niektórych sprawach
Zgromadzenie Ludowe - kilka tyś - zatwierdzenie ważniejszych decyzji, powoływanie urzędników
1 5 1
2009-11-09T17:18:21+01:00
Spartiaci- warstwa ządząca w państwie (potomkowie Dorów), wszyscy oni mieli takie same prawa, taką samą ilość ziem, panowała wielka równość społeczna wśród Spartiatów, taka sama sytuacja ekonomiczna etc. Ich rolą była walka.Każdy Spartiata miała obowiązek ożenić sie w wieku 30 lat.


periojkowie(mieszkający do okoła)- mieszkali oni na obrzerzach sparty i zajmowali sie rzemiosłem i handlem.Mieli wolność osobistą, ale nic poza tym.

Helioci- mieli obowiazek uprawiac ziemie Spartiatów, mieli oni tez własne ziemie ale żadne prawaim nie przysługiwały(byli niewolnikami)