Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-09T17:49:24+01:00
Przed wojną 67 % ludności stanowili polacy. najliczniejszymi mniejszościami narodowymi były: ukraińska - 14% , żydowska - 9%, ruska - 3%, niemiecka 2,5 %
obecnie mniejszości narodowe w naszym kraju liczą ok 1 mln osób, tj ok 2,5 % .
Są to : Niemcy - 350 tys. , Białorusini - 230 tys., Ukraińcy i Łemkowie - 220 tys. , cyganie 25 tys. , Litwini 25 tys., Słowacy 20 tys. , Wietnamczycy - 20 tys. , Żydzi - 15 tys. , Rosjanie - 12 tys. , Ormianie - 8 tys., Grecy - 5 tys., Czesi 3 tys. , Tatarzy 3 tys. , Macedończycy - 1 tys.
Ludność narodowości niemieckiej skupione jest w środkowej i wschodniej części województwa opolskiego. Białorusini mieszkają w południowowschodniej części województwa podlaskiego. Największe skupiska ludności ukraińsko-łemkowskiej znajdują sie w północnej części woj. warmińsko-mazurskiego, na Żuławach Wiślanych i na Pomorzu Zach. , Słowacy zamieszkują Spisz, Czesi Śląsk Cieszyński, Grecy Bieszczady koło Krościenka, Litwini Suwalszczyznę . Żydzi, Ormianie, Rosjanie, Wietnamczycy, Romowie oraz Macedończycy koncentrują się głównie w dużych miastach.
1 5 1