Zad. 1
Czterech pracowników może naprawić pewien odcinek drogi w czasie16 godzin. Napisz wzór funkcji wyrażający zależność liczby pracowników(oznacz przez y) od liczby godzin pracy x
Zad. 2
Za 3,60 zł można kupić y bułek w cenie x złotych za jedną bułkę
a) Napisz wzór funkcji określający zależność liczby bułek od ceny
b) Oblicz cenę jednej bułki, jeśli y∈{18,12,6,3}
c) Wskaż współczynnik proporcionalności tej funkcji.

1

Odpowiedzi

2009-11-10T15:13:55+01:00
Zad.1 y- pracownicy,
x- czas
y/x= 4
zad.2
a) xy=3.60
b) y=18,12,6,3
x=3,60/18=0,2
x=3,60/12=0,3
x=3,60/6=0,6
x=3,60/3=1,2