A) W trójkącie ABC wpisano okrąg. Miara kąta L-alfa wynosi 120 (stopni),a kąt β- 140 (stopni). Kąt γ ma miarę:
B)Oblicz pole pierścienia kołowego zacieniowanego na poniższym rysunku, wiedząc,że bok kwadratu ma 6 cm.

Pomórzcie prosze to na jutro to bardzo ważne z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T17:57:07+01:00
Znam odpowiedź tylko na zadanie B

W tym pierścieniu można zauważyć dwa koła. Obliczamy pole większego koła i odejmujemy pole mniejszego.
d = a√2 = 6√2 [d= przekątna kwadratu]
R = ½ × 6√2 = 3√2
P= pi r²
P = (3√2)² pi = 18 pi

pole małego koła
r = ½a = ½ × 6 = 3
P= pi r² = 3² pi = 9 pi

pole promienia to 18 pi - 9 pi = 9 pi
1 5 1