Odpowiedzi

2009-11-09T17:15:45+01:00
1. Użycie przecinka w zdaniu złożonym współrzędnie

NIE STAWIAMY PRZECINKA przed spójnikami: I, ORAZ, ALBO, LUB, NI, ANI, BĄDŹ, TUDZIEŻ ( z wyjątkiem sytuacji , w których dany spójnik się powtarza). Użycia przecinka wymagają w zdaniu złożonym współrzędnie wszystkie pozostałe przecinki.

DOBRA RADA
Aby na pewno dobrze postawić przecinek , musisz rozstrzygnąć, czy dane zdanie jest złożone, czy pojedyncze. Pamiętaj, że w zdaniu pojedynczym przecinek poprzedza tylko 3 spójniki: ALE, LECZ, CZYLI. W pozostałych przypadkach w zdaniu pojedynczym przecinka nie stawiamy ( dotyczy to spójników: A, CZY, AŻ, JAK, NIŻ, chyba że powtarzają się w zdaniu). Te same spójniki wystepujące w zdaniu złożonym wymagają użycia przecinka.
Przed wszystkimi innymi spójnikami w zdaniu złożonym postawimy przecinek (np. bo, gdyż, więc).

2. Użycie przecinka w zdaniu złożonym podrzędnie

Zdania składowe w zdaniu złożonym podrzędnie zawsze oddzielamy przecinkami.
Zdanie wtrącone oddzielamy przecinkami z obu stron.

3. Imiesłowowy równoważnik zdania

Imiesłowowy równoważnik zdania oddzielamy przecinkami tak samo, jak zdanie podrzędne.
Tyle wiem ^^
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T17:18:48+01:00
Przecinek stawiamy pomiędzy zdaniami złożonymi podrzędnie, czyli między zdaniem nadrzędnym i podrzędnym, w których jest spójnik.
Np. Jestem ciekawa , co dzisiaj się wydarzy.


Stawiamy przecinek pomiędzy połączonym bezpośrednio równorzędnymi wyrazami zdania pojedynczego.
Np. domu były trzy pokoje, kuchnia, jadalnia, dwie łazienki, garderoba.

5 3 5