Geografia, 3. gim "planeta nowa"
ćwiczenia: 1/15

-----> Opisz przykład wpływu każdego z niżej wymienionych czynników na klimat Polski:
1. szerokość geograficzna
2. rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu
3. wysokość nad poziomem morza
4. prądy morskie
5. odległość od oceanu

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T17:22:43+01:00
1.szerokość geograficzna-decyduje o kącie padania promieni słonecznych, czyli w efekcie o temperaturze powietrza. Klimat Polski jest umiarkowany, ponieważ znajdujemy się w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych.

2.rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu-równoleżnikowy przebieg pasów rzeźby i występowanie gór na południu kraju sprawia, że utrudniony jest napływ powietrza z południa.

3.wysokość nad poziomem morza-decyduje o temperaturze powietrza i wielkości opadów atmosferycznych. Dlatego właśnie na obszarach górskich notuje się najniższe temperatury i największe sumy opadów.

4.prądy morskie-ciepły prąd morski płynący od Zatoki Meksykańskiej w stronę Europy. Wpływa ocieplająco na klimat całej Europy.

5.odległość od oceanu-na klimat Polski wpływa ocean Atlantycki. Im bliżej zbiornika morskiego, tym mniejsze są roczne amplitudy temperatur, natomiast większe roczne sumy opadów atmosferycznych:)
9 4 9
2009-11-09T17:27:03+01:00
1.szerokość geograficzna-ma ona duży wpływ na klimat w Polsce,od niej zależy ilość ciepła docierającego na ziemię . Najcieplej jest na równiku, a w miarę oddalania się od niego jest chłodniej.

2. rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu- w Polsce łańcuchy górskie mają układ równoleżnikowy, dlatego masy wilgotnego powietrza docierają w głąb lądu przynosząc opady.

3. wysokość nad poziomem morza-duże wzniesienie nad poziomem morza powoduje,że klimat obszarów górskich jest znacznie chłodniejszy niż obszarów nizinnych, położonych na tych samych szerokościach geograficznych.

4. prądy morskie-duży wpływ na klimat Polski (ciepły i łagodny) ma ciepły prąd Północnoatlantycki, który płynie wzdłuż wybrzeży Europy.

5. odległość od oceanu -klimat w Polsce kształtują masy powietrza napływające z poza Europy, są one zróżnicowane pod względem temperatury i wilgotności ,jest to rezultat przemieszczania się na wschód niżów barycznych znad Oceanu Atlantyckiego.
7 4 7
2009-11-09T17:31:28+01:00
A) szerokość geograficzna- decyduje o kącie padania promieni słonecznych, czyli w efekcie o temp. powietrza. Klimat Polski jest umiarkowany, gdyż kraj znajduje się w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych.
b) rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu- równoleżnikowy przebieg rzeźby i występowanie gór na płd. kraju sprawia, że utrudniony jest napływ powietrza z południa. Zaś powietrze ze wsch. i zach. napływa do Polski bez przeszkód.
c) wysokość nad poziomem morza - decyduje o temp. powietrza i wielkości opadów atmosferycznych. Dlatego na obszarach górskich notuje się niższą temp. powietrza i największą ilość opadów.
d) prądy morskie- ciepłe prądy ocieplają klimat Polski, zaś chłodne ochładzają. Dlatego Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego.
e) odległość od oceanu- na klimat Polski wpływa Atlantyk oraz Bałtyk. Im bliżej zbiornika wodnego, tym mniejsze amplitudy temperatur, a większe roczne sumy opadów atmosferycznych.
7 2 7