Odpowiedzi

2009-05-01T17:54:43+02:00
-osiadły tryb życia
-rolnictwo kopieniacze i irygacyjne
-chów zwierząt
-wytwarzanie tzw. produktów wtórnych chowu
-handel i usługi
-profesjonalizacja życia społecznego
-wynalezienie garncarstwa i tkactwa
-eksplozja demograficzna
-stworzenie społecznej hierarchii, powstanie klas
-eksploatacja zasobów naturalnych na niespotykaną wcześniej skalę
-zasiedlanie nowych terenów
-regulatory przyrostu naturalnego: konflikty zbrojne, klęski głodu i epidemie