Odpowiedzi

2009-11-09T17:17:33+01:00
Demokracja pośrednia- społeczeństwo sprawuje władze zwierzchnią przez swoich reprezentantów.
demokracja bezpośrednia- wybrani obywatele, sami, osobiście decydują o ustawach.
2009-11-09T17:18:31+01:00
Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T17:18:44+01:00

demokracja bezpośrednia- wybrani obywatele, sami
decydują o ustawach.


demokracja pośrednia- społeczeństwo sprawuje władze przez swoich reprezentantów.