1. Według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin , gatunkiem oznaczonym symbolem CR, oznaczającym Gatunek Krytycznie Zagrożony jest:
A sasanka zwyczajna
B Dąb omszony
C obrazek plamisty
D kotewka orzech wodny

i

2. Do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt nie zostały wpisane :
A białoszpony
B kozy złotawe
C kaczki norowe
D rybitwy rzeczne

THX z góry =**

3

Odpowiedzi

2009-11-09T17:19:33+01:00
2009-11-09T17:22:26+01:00
2009-11-09T17:27:14+01:00
1. kotewka orzech wodny
2. A bialoszpony,