Odpowiedzi

2009-11-09T17:25:28+01:00
English is easy.
Angielski jest łatwy.

City is very noisy.
Miasto jest bardzo głośne.

She is careful.
Ona jest ostrożna.

Lion is horrible.
Lew jest straszny/niebezpieczny.

This road is simple.
Ta droga jest prosta.

Krótkie ale myślę,że pomogłam!
Liczę na najlepsze!

Pozdro ;)
3 5 3
2009-11-09T17:25:42+01:00
It was a horrible day for me. I even didn't know how to do a simple homework ! I was so lazy... My brother all the time was shouting at me! He's an awfully noisy person. Alex, my friend said to me yesterday " Take it easy"

To był okropny dzień. Nie wiedziałam nawet jak odrobić prostą pracę domową ! Byłam taka leniwa... Mój brat cały czas krzyczał na mnie! Jest okropnie hałaśliwą osobą. Alex, moja przyjaciółka powiedziała mi wczoraj "Uspokój się"
2 5 2
2009-11-09T18:49:23+01:00
1.This exercise is very easy.
1.To zadanie jest bardzo łatwe.

2.you must be careful when you drive a car.
2.musisz uważać kiedy prowadzisz samochód.

3.My dog is very lazy and he sleep eight hour a day.
3.Mój pies jest bardzo leniwy i on śpi 8 godzin dziennie.

4.In the morning on math there was very simple test.
4.Rano na matematyce był bardzo łatwy sprawdzian.

5.School is horrible.
5.szkoła jest okropna.

6.My city is very noisy.
6.Moje miasto jest bardzo głośne.
1 5 1