Zadanie 1.
kobieta, której ojciec był daltonista, wychodzi za mąż za chorego na daltonizm mężczyznę. podaj, jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia zdrowych dzieci przez tę kobietę. posłuż się szachownicą genetyczną.


Prawdopodobieństwo urodzenia zdrowych dzieci przez tę kobietę wynosi ......


zadanie 2.

DNA składa się z ....... nici ................. wokół siebie. Cząsteczkę kwasu tworzą łańcuchy zbudowane z tysięcy powtarzających się w różnym układzie 4 .................................. . W ich skład wchodzi jedna z czterech ......... ......... , cząsteczka .......... - deoksyrybozy oraz reszta ............... .................. .

zadanie 3.
Wiesz już na czym polega dziedziczność i jaka jest rola DNA . Wyjaśnij, na czym polega związek między dziedzicznością a DNA ??

( P.S.: proszę o rozwinięcie odpowiedzi !!! )

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-09T17:25:37+01:00
Zad 2. dna składa się z dwóch owiniętych wokół siebie nici.Kwas Dna sklada się z 4 rodzajow.W skład wchodzą jedną z czterech zasad azotowych, sacharyd i resztę kwasu fosforowego. ... by ich cząsteczki mogły się bezbłędnie i precyzyjnie rozpoznawać. .... cząsteczki cukru (deoksyrybozy) i reszty fosforanowej. ...
2009-11-09T17:45:21+01:00
Zad 2. dna składa się z dwóch owiniętych wokół siebie nici.Kwas Dna sklada się z 4 rodzajow.W skład wchodzą jedną z czterech zasad azotowych, sacharyd i resztę kwasu fosforowego. ... by ich cząsteczki mogły się bezbłędnie i precyzyjnie rozpoznawać. .... cząsteczki cukru (deoksyrybozy) i reszty fosforanowej