Hej mam taki zadania do obliczenia.
1)Dany jest trójkąt ABC,gdzie A=(-2,-4) B=(0,3) C=(4,1). Długość boku AC wynosi:a)√13, b)√61 c)√29 d)5
2)Wierzchołek paraboli y=-x²+4x+5 to: a)(2,9) b)(2,1½) c)(-2,9) d)(2,-9)
Proszę obliczcie mi to krok po kroku.

1

Odpowiedzi

2009-11-09T17:32:14+01:00
2) ze wzoru na wierzchołek wapaboli W=(p,q)
p= -b / 2a
q = -delta / 4a
a=-1 b= 4 c=5
p= -4 / 2(-1)
p= -4 / -2
p = 2
q=
delta=b kw - 4ac
delta= 4 kw - 4*(-1)*5
delta= 16 + 20
delta= 36
q= -36/4*(-1)
q=-36/-4
q=9
czyli W=(2,9) odp a
a tego pierwszego nie umiem ;)