Przyłączenia chloru do pentenu
C₅H₁₀+H₂→ C₅H₁₂
CH₂=CH-CH₂-CH₂-CH₃ +H₂ → CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃


przyłączenia wodoru do butynu
C₄H₆ +H₂ → C₄H₈
CH₂=CH-CH₂-CH₃ + H₂ → CH₃-CH₂-CH₂-CH₃

propyn->propen->propan
C₃H₄+H₂→C₃H₆
CH≡C-CH₃ + H₂→ CH₂=CH-CH₃

C₃H₆+H₂→C₃H₈
CH₂=CH-CH₃ + H₂→CH₃-CH₂-CH₃

butyn-> dichlorobuten->tetrachlorobutan
C₄H₆ +Cl₂ → C₄H₆Cl₂
CH≡C-CH₂-CH₃ + Cl₂ → CHCl=CCl-CH₂-CH₃

C₄H₆Cl₂+Cl₂ →C₄H₆Cl₄
CHCl=CCl-CH₂-CH₃ + Cl₂ → CHCl₂-CCl₂-CH₂-CH₃

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T14:13:20+01:00
Przyłączenia wodoru do butynu
C4H6 + H2 strzałka C4H8 (buten)
propyn->propen->propan
C3H4 + H2 strzałka C3H6
C3H6 + H2 strzałka C3H8
butyn-> dichlorobuten->tetrachlorobutan
C4H6 + 2HCl strzałka C4H8Cl2
C4H8Cl2 + 2HCl strzałka C4H10Cl4
przyłączenia chloru do pentenu
C5H10 + Cl2 strzałka C5H10Cl2
10 4 10
2009-11-10T15:02:12+01:00
Przyłączenia wodoru do butynu
C4H6 + H2 strzałka C4H8 (buten)
propyn->propen->propan
C3H4 + H2 strzałka C3H6
C3H6 + H2 strzałka C3H8
butyn-> dichlorobuten->tetrachlorobutan
C4H6 + 2HCl strzałka C4H8Cl2
C4H8Cl2 + 2HCl strzałka C4H10Cl4
przyłączenia chloru do pentenu
C5H10 + Cl2 strzałka C5H10Cl2
15 1 15
2009-11-10T15:57:14+01:00
Przyłączenia wodoru do butynu
C4H6 + H2 strzałka C4H8 (buten)
propyn->propen->propan
C3H4 + H2 strzałka C3H6
C3H6 + H2 strzałka C3H8
butyn-> dichlorobuten->tetrachlorobutan
C4H6 + 2HCl strzałka C4H8Cl2
C4H8Cl2 + 2HCl strzałka C4H10Cl4
przyłączenia chloru do pentenu
C5H10 + Cl2 strzałka C5H10Cl2
25 1 25