Zapisz odpowiednie równanie:

Liczba o 20 % mniejsza od x jest równa 10.
...................................................
Liczba o 80 % mniejsza od y jest równa 20.
.................................................
Liczba o 20 % większa od a jest równa 30
..................................................
Liczba o 40 % większa od b jest równa 40.
..................................................

3

Odpowiedzi

2009-11-09T17:27:57+01:00
80%x = 10

20%y = 20

120%a = 30

140% = 40
35 3 35
2009-11-09T17:31:24+01:00
0,8x= 10

0,2y=20

1,2a= 30

1,4b= 40
17 3 17
2009-11-09T18:27:15+01:00
80%x = 10

20%y = 20

120%a = 30

140% = 40
14 4 14